แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 19,730 บาท

152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,700 บาท

153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,280 บาท

154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 8 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 19,440 บาท

155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วงเงิน 120,000 บาท

156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์เตาไฟฟ้า จำนวน 1 งาน สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,000 บาท

157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,152.50 บาท

158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินงานวารสารวิชาการ โครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน วงเงิน 180,000 บาท

159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ งบเงินรายได้ วงเงิน 12,198 บาท ของสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่า จำนวน 1 รายการ วงเงิน 15,500 บาท ของสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานวารสารวิชาการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 180,000 บาท ของโครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3 เดือน (ไตรมาส 1/63) 9,000 บาท ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารผลทดสอบ, งานบันทึก และจัดเก็บข้อมูล โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน วงเงิน 200,280 บาท

164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคลากรภายนอก) จำนวน 25 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 24,065 บาท

165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรวมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »