แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 15,391 บาท

137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 13,116.06 บาท

138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 12,000 บาท

139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 120,000 บาท

140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 6,040 บาท

141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงิน 7,626 บาท

142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 6,700 บาท

143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงห้อง 1019 จำนวน 1 งาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 12,000 บาท

144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5,000 บาท

145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 7,200 บาท

146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 8,000 บาท

147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ๋อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จำนวนเงิน 6,700 บาท

148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก จำนวน 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 9,000 บาท

149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,025 บาท

150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »