แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 5,270 บาท

122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 14,000 บาท

123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมหมึก จำนวน 3 เดือน (เม.ย. -มิ.ย. 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 9,000 บาท

124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ นำเสนอรูปแบบข้อมูลเบื้องต้นด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 1 งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 40,000 บาท (ครั้งที่ 2)

125
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ นำเสนอรูปแบบข้อมูลเบื้องต้นด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 1 งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 40,000 บาท

126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์ระบบอบแห้งแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สหุงต้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท

127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์ระบบให้น้ำกึ่งอัตโนมัติแบบหัวพ่นหมอกทั้งแบบ 24 หัว และ 28 หัว สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 45,000 บาท

128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์เตานึ่งก้อนเห็ดแบบใช้ความร้อนแบบ 3 กลับ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท

129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์เตานึ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y สไตล์ทุ่งบ่อแป้น สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท

130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 13,688 บาท

131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 18,379 บาท

132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 15,430 บาท

133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 21,870 บาท

134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 24,800 บาท

135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์นำเสนอรูปแบบข้อมูลเบื้องต้นด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 40,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »