แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 43 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 85,220 บาท

107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาวัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 10,700 บาท

108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 12,350 บาท

109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมหมึก จำนวน 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 9,000 บาท

110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคุุคลภายนอก) จำนวน 17 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 22,020 บาท

111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคุุคลภายนอก) จำนวน 17 รายการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 67,800 บาท

112
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม จำนวนเงิน 5,600 บาท

113
ประการผู้ชนะการเสนอรายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ คณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม จำนวนเงิน 8,000 บาท

114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม จำนวนเงิน 7,200 บาท

115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน  57,250 บาท

116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 5,450 บาท

117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ สาขาเทคโนโลนีไฟฟ้า จำนวนเงิน 11,360 บาท

118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ นำเสนอรูปแบบข้อมูบเบื่องต้น ด้่านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม จำนวน 1 งาน คณะทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 40,000 บาท

119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 31,800 บาท

120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  8 รายการ สาขาเทคโนโยธา จำนวนเงิน 5,300 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »