แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 99,900 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 14,410 บาท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ วงเงิน 13,375 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 11,905 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (น้ำพริก) จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 40,000 บาท ต.บ้านโฮ่ง

6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 19,600 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ผ้าทอกะเหรี่ยงและผ้าซิ่นตีนจก) จำนวน 1 ผลิตภัณ์ วงเงิน 15,000 บาท ต.บ้านปวง

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 11,760 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ วงเงิน 13,870 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 8,340 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 4 รายการ วงเงิน 10,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ วงเงิน 10,355 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันฯ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 16,800 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างชุดสาธิตประกอบการฝึกอบรม จำนวน 1 รายการ วงเงิน 16,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ วงเงิน 37,200 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »