ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jul 15 11:28:24 2020 กรกฎาคม 15, 2020, 11:28:24 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ ฯ จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jul 15 11:28:24 2020 กรกฎาคม 15, 2020, 11:28:24 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ นำเสนอรูปแบบข้อมูบเบื่องต้น ด้่านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม จำนวน 1 งาน คณะทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 40,000 บาท