แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - wipawan

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ.pdf 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ Mon May 20 10:21:27 2024 พฤษภาคม 20, 2024, 10:21:27 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำช่อดอกไม้แสดงความยินดี30000.pdf 6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำช่อดอกไม้แสดงความยินดี30000 Mon May 13 10:32:04 2024 พฤษภาคม 13, 2024, 10:32:04 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้านายกสภา67-26400.pdf 136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีโปรดเกล้านายกสภา 26400 Thu Apr 25 10:19:18 2024 เมษายน 25, 2024, 10:19:18 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ 22000.pdf 436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ 22000 Wed Jan 17 14:08:00 2024 มกราคม 17, 2024, 02:08:00 pm
ประกาศชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14090.pdf 446 ประกาศชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14090 Mon Nov 20 15:17:09 2023 พฤศจิกายน 20, 2023, 03:17:09 pm
ประกาศชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายดำเนินการเลือกกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ14190.pdf 453 ประกาศชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายดำเนินการเลือกกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ14190 Mon Nov 20 15:16:50 2023 พฤศจิกายน 20, 2023, 03:16:50 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน35700.pdf 408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน35700 Wed Oct 25 10:12:25 2023 ตุลาคม 25, 2023, 10:12:25 am
เงินรายได้ ซื้อของสำนักงานสภา ม. ยอด 54765 บาท.pdf 428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ม. ยอด 54765 บาท Wed Oct 18 10:48:45 2023 ตุลาคม 18, 2023, 10:48:45 am
งบรายได้ ซื้อของสำนักงานสภา ม. ยอด 49835 บาท.pdf 412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ม. ยอด 49835 บาท Wed Oct 18 10:48:09 2023 ตุลาคม 18, 2023, 10:48:09 am
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำนเนิการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf 223 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายผอ.สวท.ฯ Mon Jul 17 08:55:29 2023 กรกฎาคม 17, 2023, 08:55:29 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม.pdf 204 ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม Mon Jun 19 14:36:41 2023 มิถุนายน 19, 2023, 02:36:41 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมสภาครั้งที่6-7-2566 5342.pdf 233 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมสภาครั้งที่6-7-2566 534 Wed May 24 08:50:19 2023 พฤษภาคม 24, 2023, 08:50:19 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมกบม. ครั้งที่ 4-2566 -5158.40.pdf 224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมกบม. ครั้งที่ 4 Fri Apr 28 09:13:14 2023 เมษายน 28, 2023, 09:13:14 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 27880.pdf 240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำป Wed Apr 12 10:25:10 2023 เมษายน 12, 2023, 10:25:10 am
จ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปี 65.pdf 274 จ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปี 65 Tue Feb 21 15:12:52 2023 กุมภาพันธ์ 21, 2023, 03:12:52 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 »