แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ.PDF 722 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Wed Apr 18 10:50:09 2018 เมษายน 18, 2018, 10:50:09 am
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร A1 พร้อมเข้าเล่ม.PDF 718 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม Thu Apr 19 15:18:43 2018 เมษายน 19, 2018, 03:18:43 pm
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสมที่ 3-2562.PDF 699 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานพัสดุ) Mon Jul 8 11:17:33 2019 กรกฎาคม 08, 2019, 11:17:33 am
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการหอพัก.PDF 697 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการอาคารหอพักนักศึกษา ขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม Wed Jan 31 13:56:17 2018 มกราคม 31, 2018, 01:56:17 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ.PDF 696 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ 1 รายการ Tue May 28 11:14:49 2019 พฤษภาคม 28, 2019, 11:14:49 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 695 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ Fri Dec 15 16:03:14 2017 ธันวาคม 15, 2017, 04:03:14 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ 58 รีม.PDF 672 ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G 58 รีม Mon May 27 14:57:56 2019 พฤษภาคม 27, 2019, 02:57:56 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์อาคารหอสมุด.PDF 666 ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์และสลิงลิฟต์โดยสาร อาคารหอสมุด Thu Apr 19 15:20:01 2018 เมษายน 19, 2018, 03:20:01 pm
ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปี 2563.PDF 664 ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 Mon Sep 2 13:49:30 2019 กันยายน 02, 2019, 01:49:30 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารบริการวิชาการ.PDF 655 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารบริการวิชาการ Thu May 24 11:08:06 2018 พฤษภาคม 24, 2018, 11:08:06 am
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 651 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ Fri Nov 24 16:36:20 2017 พฤศจิกายน 24, 2017, 04:36:20 pm
ประกาศผู้ชนะซ์้อเครื่องสแกนเนอร์.pdf 650 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (งานพัสดุ) Mon Jan 8 14:32:51 2018 มกราคม 08, 2018, 02:32:51 pm
ประกาศผู้ชนะ.PDF 649 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ จำนวน 5 จุด Thu Mar 8 10:59:54 2018 มีนาคม 08, 2018, 10:59:54 am
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 83A.PDF 648 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ Wed Feb 6 11:48:38 2019 กุมภาพันธ์ 06, 2019, 11:48:38 am
ประกาศผู้ชนะงาน smart classroom.pdf 641 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom Fri Nov 10 16:03:28 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 04:03:28 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 »