ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Tue Aug 6 11:08:16 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:08:16 am

หัวข้อ: ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Tue Aug 6 11:08:16 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:08:16 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,600 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)