ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Tue Aug 6 11:07:17 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:07:17 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง ขนาด 7*3 เซนติเมตร จำนวน 24 อัน
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Tue Aug 6 11:07:17 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:07:17 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายางธรรมดา ขนาด 7*3 เซนติเมตร จำนวน 24 อัน เป็นเงิน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)