ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: infinity-life ที่ Tue Mar 31 14:23:33 2020 มีนาคม 31, 2020, 02:23:33 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและออกแบบลวดลายดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มหัวข้อโดย: infinity-life ที่ Tue Mar 31 14:23:33 2020 มีนาคม 31, 2020, 02:23:33 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและออกแบบลวดลายเซรามิก พร้อมตัวอย่างงาน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม