ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: infinity-life ที่ Thu Feb 7 10:07:12 2019 กุมภาพันธ์ 07, 2019, 10:07:12 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30000 ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล
เริ่มหัวข้อโดย: infinity-life ที่ Thu Feb 7 10:07:12 2019 กุมภาพันธ์ 07, 2019, 10:07:12 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30000 ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม