ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 13:40:45 2020 กันยายน 02, 2020, 01:40:45 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรสัมพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 13:40:45 2020 กันยายน 02, 2020, 01:40:45 pm
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขชุมชน ครั้งที่ 2  จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วงนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป(ให้บริการ)