ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Fri Sep 21 09:33:58 2018 กันยายน 21, 2018, 09:33:58 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ 20,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Fri Sep 21 09:33:58 2018 กันยายน 21, 2018, 09:33:58 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ได้แก่ บริษํท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท