ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Fri Sep 21 09:31:24 2018 กันยายน 21, 2018, 09:31:24 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 7 รายการ 9,682 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Fri Sep 21 09:31:24 2018 กันยายน 21, 2018, 09:31:24 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ นาย ภัคพงศ์  ตรีธรรมพินิจ  เป็นเงินทั้งสิ้น 9,682 บาท