ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โอยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1/1)

PRhom:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  โอยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงินทั้งสิ้น  8,200.-  บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version