ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

(1/1)

PRhom:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ  6  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง  โดยเสอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  8,516.-  บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version