แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nattaya

หน้า: 1
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง นิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ราคา 18,000 บาท

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการวิจัยด้านองค์ความรูู้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 6,540 บาท

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565
โครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 2)

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี หน้า-หลัง พร้อมงานออกแบบ

5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม โครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 1)ราคา 24,000 บาท

6
ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สำหรับเข้ากลั่นกรองสภาวิชาการ และ สาขาฯ

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 36,000 บาท  วันที 25-27 สิงหาคม 2564 (โครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาจัดการ

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

9
ขอแสดงความนับถือ
นาตยา  นาขยัน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Tel : 3617

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 68,000 บาท

11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 30000 บาท

หน้า: 1