ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Mon Jun 17 11:52:08 2019 มิถุนายน 17, 2019, 11:52:08 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Mon Jun 17 11:52:08 2019 มิถุนายน 17, 2019, 11:52:08 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงินจำนวน 23,050 บาท (สองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)