ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Mon Jun 17 11:50:47 2019 มิถุนายน 17, 2019, 11:50:47 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 10 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Mon Jun 17 11:50:47 2019 มิถุนายน 17, 2019, 11:50:47 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 54,175 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหรึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)