ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง => ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: นางปุณยนชุ มณีวรรณ ที่ Thu Nov 2 14:19:33 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:19:33 pm

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Solar rooftop)
เริ่มหัวข้อโดย: นางปุณยนชุ มณีวรรณ ที่ Thu Nov 2 14:19:33 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:19:33 pm
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ (kW) บนพื้นที่หลังคาอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1 งาน