ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Tue May 1 14:07:54 2018 พฤษภาคม 01, 2018, 02:07:54 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดทำวีดิโอเผยแพร่(พร้อมตัดต่อ)
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Tue May 1 14:07:54 2018 พฤษภาคม 01, 2018, 02:07:54 pm
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดทำวีดิโอเผยแพร่ (พร้อมตัดต่อ) บริการวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 นาที จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดียว กรุ๊ป เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท