ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 09:02:00 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:02:00 am

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม. C02-2561 อ.ขจรศักดิ์ จำนวน 267,800 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 09:02:00 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:02:00 am
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสวรรค์ตามอัตลักษณ์ของอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง