ประกาศราคากลางงานวิจัย > ประกาศราคากลางงานวิจัย

ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ (3) 007-2561 วช. อ.เจษฎา จำนวน 315,000 บาท

(1/1)

kanlaya:
การออกแบบและสร้างสรรค์รูปลอกสติ๊กเกอร์ในผลงานเครื่องปั้นดินเผา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านแนวความคิด วัฒนธรรมลำปาง
นครแห่งความสุข ชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version