ประกาศราคากลางงานวิจัย

หัวข้อ

<< < (4/7) > >>

[1] ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 001-2561 ผศ.ดร.จรีรัตน์ (แผน) จำนวน 618,500 บาท

[2] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.004-2561 ผศ.ดร.อัมเรศ ย่อย จำนวน 329,700 บาท

[3] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.003-2561 ดร.ปริญญภาษ จำนวน 301,500 บาท

[4] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.002-2561 ผศ.ดร.อัมเรศ แผน จำนวน 263,800 บาท

[5] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.001-2561 ผศ.ดร.จรีรัตน์ จำนวน 285,600 บาท

[6] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.003 -2561 ผศ.ดร.พิมผกา จำนวน 329,700 บาท

[7] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.02-2561 อ.พิภพ จำนวน 169,500 บาท

[8] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 005-2561 งบแผ่นดิน ผศ.ธิติมา จำนวน 282,600 บาท

[9] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006-2561 งบแผ่นดิน อ.ศิวัช จำนวน 376,800 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version