แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกปฎิบัติการลำเลียงและจ.pdf 690 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการลำเลียงและจัดเก็บชิ้นงาน Thu Nov 23 16:30:00 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:30:00 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 และF4.PDF 606 ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 และ F4 Mon Sep 24 13:25:12 2018 กันยายน 24, 2018, 01:25:12 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ 58 รีม.PDF 744 ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G 58 รีม Mon May 27 14:57:56 2019 พฤษภาคม 27, 2019, 02:57:56 pm
ประกาศผู้ชนะซ์้อกระดาษA4.PDF 662 ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G Thu Jun 28 16:01:56 2018 มิถุนายน 28, 2018, 04:01:56 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์อาคารหอสมุด.PDF 714 ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์และสลิงลิฟต์โดยสาร อาคารหอสมุด Thu Apr 19 15:20:01 2018 เมษายน 19, 2018, 03:20:01 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ หลังที่ 2 (หอชาย).PDF 612 ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ หลังที่ 2 (หอชาย) Mon Sep 24 09:46:26 2018 กันยายน 24, 2018, 09:46:26 am
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมจันทน์ผา.PDF 667 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมจันทน์ผา Thu May 24 11:09:56 2018 พฤษภาคม 24, 2018, 11:09:56 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและปรังปรุงระบบล่อฟ้า อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ.PDF 706 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบล่อฟ้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ Thu May 31 08:51:45 2018 พฤษภาคม 31, 2018, 08:51:45 am
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารบริการวิชาการ.PDF 710 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารบริการวิชาการ Thu May 24 11:08:06 2018 พฤษภาคม 24, 2018, 11:08:06 am
ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2563.PDF 272 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปี 2563 Tue Sep 24 10:10:39 2019 กันยายน 24, 2019, 10:10:39 am
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการหอพัก.PDF 749 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการอาคารหอพักนักศึกษา ขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม Wed Jan 31 13:56:17 2018 มกราคม 31, 2018, 01:56:17 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร A1 พร้อมเข้าเล่ม.PDF 767 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม Thu Apr 19 15:18:43 2018 เมษายน 19, 2018, 03:18:43 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารพร้อมค่าแรง อาคาร 45.PDF 648 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารพร้อมค่าแรง อาคาร 45 Thu Jun 21 15:57:29 2018 มิถุนายน 21, 2018, 03:57:29 pm
ประกาศผู้ชนะ.PDF 704 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ จำนวน 5 จุด Thu Mar 8 10:59:54 2018 มีนาคม 08, 2018, 10:59:54 am
ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ 62.PDF 691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปี 2562 (แบบไม่รวมอะไหล่) Thu Sep 13 16:01:04 2018 กันยายน 13, 2018, 04:01:04 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 »