แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่.PDF 542 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 จุด Mon Feb 26 15:50:13 2018 กุมภาพันธ์ 26, 2018, 03:50:13 pm
ประกาสเปลี่ยนแปลง.pdf 518 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ Thu Nov 30 10:17:50 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:17:50 am
ประกาศผู้ชนะซ์้อเครื่องสแกนเนอร์.pdf 696 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (งานพัสดุ) Mon Jan 8 14:32:51 2018 มกราคม 08, 2018, 02:32:51 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ.PDF 770 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ 1 รายการ Tue May 28 11:14:49 2019 พฤษภาคม 28, 2019, 11:14:49 am
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 12 รายการ.PDF 624 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 12 รายการ Mon Sep 24 13:48:38 2018 กันยายน 24, 2018, 01:48:38 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 83A.PDF 719 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ Wed Feb 6 11:48:38 2019 กุมภาพันธ์ 06, 2019, 11:48:38 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 742 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ Fri Dec 15 16:03:14 2017 ธันวาคม 15, 2017, 04:03:14 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 8 รายการ.PDF 662 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 8 รายการ งานพัสดุ Fri Jul 20 07:55:54 2018 กรกฎาคม 20, 2018, 07:55:54 am
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ.PDF 770 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Wed Apr 18 10:50:09 2018 เมษายน 18, 2018, 10:50:09 am
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ 13 รายการ.PDF 636 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ 13 รายการ Mon Sep 24 14:14:44 2018 กันยายน 24, 2018, 02:14:44 pm
ประกาศผู้ชนะงาน smart classroom.pdf 691 ประกาศผู้ชนะซื้อชุดฝึกปฏิบัิติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมกลไก Fri Nov 10 16:08:08 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 04:08:08 pm
ประกาศผู้ชนะงาน smart classroom.pdf 735 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom Fri Nov 10 16:03:28 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 04:03:28 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ.PDF 685 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ Wed Jul 11 14:00:14 2018 กรกฎาคม 11, 2018, 02:00:14 pm
ประกาศผู้ชนะ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาอั.pdf 716 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ Thu Nov 23 16:31:31 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:31:31 pm
ประกาศผู้ชนะงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์-สาขาคอมพิวเตอร์.pdf 669 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thu Nov 23 16:28:31 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:28:31 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 »