แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ ผลิตไฟฟ้า.pdf 696 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Solar rooftop) Thu Nov 2 14:19:33 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:19:33 pm
ประกาศหอพักนักศึกษา.pdf 521 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ Thu Nov 30 10:12:33 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:12:33 am
ประกาศเผยแพร่แผน E-business.PDF 531 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM Mon Feb 19 09:41:47 2018 กุมภาพันธ์ 19, 2018, 09:41:47 am
ประกาศเผยแพร่แผน.pdf 671 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV Thu Nov 23 10:48:12 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:48:12 am
ประกาศเผยแพร่แผน.pdf 632 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ Thu Nov 23 10:49:33 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:49:33 am
ประกาศเผยแพร่ครุภัณฑ์ 5 ชั้น.pdf 578 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารบริการวิชาการ 5 ชั้น Fri Jan 12 15:39:30 2018 มกราคม 12, 2018, 03:39:30 pm
ประกาศกล้องจุลทรรน์.pdf 550 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ Thu Nov 30 10:14:52 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:14:52 am
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ กระดาษ A4 80 แกรม.PDF 523 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม Mon Sep 17 10:58:59 2018 กันยายน 17, 2018, 10:58:59 am
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ.PDF 560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 Wed Apr 24 15:28:37 2019 เมษายน 24, 2019, 03:28:37 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบอาคารหอพักชาย.PDF 504 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย) Fri Aug 31 08:28:02 2018 สิงหาคม 31, 2018, 08:28:02 am
ประกาศเผยแพร่จัดจ้างภูมิทัศน์.PDF 573 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอธิการบดี Fri Oct 19 10:50:33 2018 ตุลาคม 19, 2018, 10:50:33 am
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 670 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาในการบริหารและดำเนินการฯ ครั้งที่ 2 Thu Nov 23 10:45:22 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:45:22 am
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2561.PDF 544 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดหาชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับงานพิธีรับพระราชทานปริญญา Thu Aug 16 08:36:35 2018 สิงหาคม 16, 2018, 08:36:35 am
ประกาศเผยแพร่การจัดจ้าง จัดหาชุดครุย ครั้งที่ 2.PDF 517 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดหาชุครุยวิทยฐานะ ปี 2561 Fri Sep 7 13:55:49 2018 กันยายน 07, 2018, 01:55:49 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต.PDF 528 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต Wed Sep 26 11:10:54 2018 กันยายน 26, 2018, 11:10:54 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 »