แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกปฎิบัติการลำเลียงและจ.pdf 657 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการลำเลียงและจัดเก็บชิ้นงาน Thu Nov 23 16:30:00 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:30:00 pm
ประกาศผู้ชนะงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์-สาขาคอมพิวเตอร์.pdf 636 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thu Nov 23 16:28:31 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:28:31 pm
ประกาศเผยแพร่แผน.pdf 614 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ Thu Nov 23 10:49:33 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:49:33 am
ประกาศเผยแพร่แผน.pdf 653 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV Thu Nov 23 10:48:12 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:48:12 am
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 652 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาในการบริหารและดำเนินการฯ ครั้งที่ 2 Thu Nov 23 10:45:22 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:45:22 am
ประกาศผู้ชนะงาน smart classroom.pdf 656 ประกาศผู้ชนะซื้อชุดฝึกปฏิบัิติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมกลไก Fri Nov 10 16:08:08 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 04:08:08 pm
ประกาศผู้ชนะงาน smart classroom.pdf 697 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom Fri Nov 10 16:03:28 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 04:03:28 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 543 อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง Thu Nov 2 14:34:47 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:34:47 pm
ประกาศ ผลิตไฟฟ้า.pdf 662 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Solar rooftop) Thu Nov 2 14:19:33 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:19:33 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5