แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
พ.507-2561-เรื่อง-ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน-2562-เครื่องโปรเจคเตอร์โอฬาร.pdf 645 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับติดตั้งห้องประชุม Thu Oct 4 10:55:20 2018 ตุลาคม 04, 2018, 10:55:20 am
ประกาสเปลี่ยนแปลง.pdf 500 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ Thu Nov 30 10:17:50 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:17:50 am
ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปี 2563.PDF 753 ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 Mon Sep 2 13:49:30 2019 กันยายน 02, 2019, 01:49:30 pm
ประกาศเผยแพ่แผนห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่ม.pdf 573 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่มฯ ครั้งที่่ 2 Mon Dec 18 09:18:53 2017 ธันวาคม 18, 2017, 09:18:53 am
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ.PDF 521 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 Wed Apr 24 15:28:37 2019 เมษายน 24, 2019, 03:28:37 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบอาคารหอพักชาย.PDF 471 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย) Fri Aug 31 08:28:02 2018 สิงหาคม 31, 2018, 08:28:02 am
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต.PDF 492 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต Wed Sep 26 11:10:54 2018 กันยายน 26, 2018, 11:10:54 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf 504 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fri Dec 1 10:25:46 2017 ธันวาคม 01, 2017, 10:25:46 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 543 อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง Thu Nov 2 14:34:47 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:34:47 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 12 โครงการ.PDF 527 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 12 โครงการ Thu Sep 27 10:45:47 2018 กันยายน 27, 2018, 10:45:47 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนอ..PDF 557 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี Mon Apr 29 11:17:06 2019 เมษายน 29, 2019, 11:17:06 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่.PDF 509 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 จุด Mon Feb 26 15:50:13 2018 กุมภาพันธ์ 26, 2018, 03:50:13 pm
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์ 4.0.PDF 472 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0 Wed Feb 21 10:42:03 2018 กุมภาพันธ์ 21, 2018, 10:42:03 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไทยแลนด์ 4.0.PDF 465 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0ครั้งที่ 5 Tue May 15 10:07:50 2018 พฤษภาคม 15, 2018, 10:07:50 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา.PDF 499 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัย Thu May 31 15:08:34 2018 พฤษภาคม 31, 2018, 03:08:34 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 »