แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปี 2562.PDF 528 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานพัสดุ) Tue Oct 22 11:20:29 2019 ตุลาคม 22, 2019, 11:20:29 am
ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2563.PDF 547 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปี 2563 Tue Sep 24 10:10:39 2019 กันยายน 24, 2019, 10:10:39 am
ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปี 2563.PDF 1469 ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 Mon Sep 2 13:49:30 2019 กันยายน 02, 2019, 01:49:30 pm
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสมที่ 3-2562.PDF 1078 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานพัสดุ) Mon Jul 8 11:17:33 2019 กรกฎาคม 08, 2019, 11:17:33 am
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ.PDF 1071 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ 1 รายการ Tue May 28 11:14:49 2019 พฤษภาคม 28, 2019, 11:14:49 am
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ 58 รีม.PDF 1040 ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G 58 รีม Mon May 27 14:57:56 2019 พฤษภาคม 27, 2019, 02:57:56 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนอ..PDF 971 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี Mon Apr 29 11:17:06 2019 เมษายน 29, 2019, 11:17:06 am
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ.PDF 895 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 Wed Apr 24 15:28:37 2019 เมษายน 24, 2019, 03:28:37 pm
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ก.ค-ก.ย 61.PDF 1007 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 4 ประจำปี 2561 Wed Mar 6 15:54:26 2019 มีนาคม 06, 2019, 03:54:26 pm
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 เม.ย-มิ.ย 61.PDF 966 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3 ประจำปี 2561 Wed Mar 6 15:54:09 2019 มีนาคม 06, 2019, 03:54:09 pm
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ม.ค-มี.ค 61.PDF 999 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 ประจำปี 2561 Wed Mar 6 15:53:41 2019 มีนาคม 06, 2019, 03:53:41 pm
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ต.ค-ธ.ค 60.PDF 1003 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 ประจำปี 2561 Wed Mar 6 15:53:22 2019 มีนาคม 06, 2019, 03:53:22 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 83A.PDF 1026 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ Wed Feb 6 11:48:38 2019 กุมภาพันธ์ 06, 2019, 11:48:38 am
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปอาคารหอพักชาย.PDF 962 ประกาศผู้ขนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปอาคารหอพักชาย จำนวน 1 งาน Fri Feb 1 11:32:40 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 11:32:40 am
ประกาศเผยแพร่จัดจ้างภูมิทัศน์.PDF 883 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอธิการบดี Fri Oct 19 10:50:33 2018 ตุลาคม 19, 2018, 10:50:33 am
หน้า: 1 2 3 4 5 »