ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะ

หัวข้อ

<< < (2/5) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมกบม13/63

[2] ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

[3] ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ

[4] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 10,400.40 บาท

[5] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน 10,000 บาท

[6] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,480 บาท

[7] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมานำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ฯ 10,000 บาท

[8] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ 30,000 บาท

[9] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version