ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: nattaya ที่ Thu Aug 26 11:38:52 2021 สิงหาคม 26, 2021, 11:38:52 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มฯ 7,875 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: nattaya ที่ Thu Aug 26 11:38:52 2021 สิงหาคม 26, 2021, 11:38:52 am
ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สำหรับเข้ากลั่นกรองสภาวิชาการ และ สาขาฯ