แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 18,100 บาท.pdf 45 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 18,100 บาท Fri Feb 17 10:29:56 2023 กุมภาพันธ์ 17, 2023, 10:29:56 am
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 26,506 บาท.pdf 26 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 26,506 บาท Fri Feb 17 10:29:38 2023 กุมภาพันธ์ 17, 2023, 10:29:38 am
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,050 บาท.pdf 29 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,050 บาท Fri Feb 17 10:29:05 2023 กุมภาพันธ์ 17, 2023, 10:29:05 am
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง 16,900 บาท.pdf 32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง 16,900 บาท Fri Feb 17 10:28:00 2023 กุมภาพันธ์ 17, 2023, 10:28:00 am
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก 36,000 บาท.pdf 27 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก 36,000 บาท Fri Feb 17 10:27:14 2023 กุมภาพันธ์ 17, 2023, 10:27:14 am
ประกาศผู้ชะฃนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 200,280 บาท.pdf 27 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 200,280 บาท Fri Feb 17 10:21:05 2023 กุมภาพันธ์ 17, 2023, 10:21:05 am
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 99,900 บาท.PDF 80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 99,900 บาท Wed Sep 22 12:13:51 2021 กันยายน 22, 2021, 12:13:51 pm
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 14,410 บ..pdf 75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 14,410 บาท Wed Sep 22 12:11:59 2021 กันยายน 22, 2021, 12:11:59 pm
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุการศึกษา 13,375 บ..pdf 76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ วงเงิน 13,375 บาท Wed Sep 22 12:11:24 2021 กันยายน 22, 2021, 12:11:24 pm
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 11,905 บ..pdf 75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 11,905 บาท Wed Sep 22 12:10:30 2021 กันยายน 22, 2021, 12:10:30 pm
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 40,000 บ..pdf 77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1ผลิตภัณฑ์วงเงิน 40,000 บาท Wed Sep 22 12:09:47 2021 กันยายน 22, 2021, 12:09:47 pm
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 19,600 บ..pdf 76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 19,600 บาท Wed Sep 22 12:08:44 2021 กันยายน 22, 2021, 12:08:44 pm
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 15,000 บ..pdf 92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 ผลิตภัณ์วงเงิน 15,000 บาท Wed Sep 22 12:08:13 2021 กันยายน 22, 2021, 12:08:13 pm
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,760 บ..pdf 82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 11,760 บาท Wed Sep 22 12:07:08 2021 กันยายน 22, 2021, 12:07:08 pm
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,870 บ..pdf 74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ วงเงิน 13,870 บาท Wed Sep 22 12:06:28 2021 กันยายน 22, 2021, 12:06:28 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »