กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:15:12 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:15:12 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 54,600 บาท
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:13:38 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:13:38 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ  จำนวนเงิน 29,654 บาท
93
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 180 เล่ม จำนวนเงิน 7,200 บาท
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:10:04 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:10:04 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ  จำนวนเงิน 10,000 บาท
95
จ้างเหมาทำคู่มือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 100 เล่ม จำนวนเงิน 18,000 บาท
96
จ้างเหมาพิมพ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการรวมบทความวิชาการจากวิชาสัมมนาฯ จำนวน 200 เล่ม จำนวนเงิน 50,000 บาท
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 13:46:09 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:46:09 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ จำนวน 34,820 บาท
98
จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 70 เล่ม จำนวนเงิน 13,580 บาท
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 13:42:09 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:42:09 pm »
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 7,700 บาท
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 13:40:24 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:40:24 pm »
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 39,200 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10