แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
1
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 50,000 บาท

2
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 22,095 บาท

3
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ  จำนวนเงิน 43,350 บาท

4
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 56,551 บาท

5
จ้างพิมพ์ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 20,700 บาท

6
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 43,190 บาท

7
ซื้อหนังสือ จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 27,935 บาท

8
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 54,600 บาท

9
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ  จำนวนเงิน 29,654 บาท

10
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 180 เล่ม จำนวนเงิน 7,200 บาท

11
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ  จำนวนเงิน 10,000 บาท

12
จ้างเหมาทำคู่มือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 100 เล่ม จำนวนเงิน 18,000 บาท

13
จ้างเหมาพิมพ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการรวมบทความวิชาการจากวิชาสัมมนาฯ จำนวน 200 เล่ม จำนวนเงิน 50,000 บาท

14
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ จำนวน 34,820 บาท

15
จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 70 เล่ม จำนวนเงิน 13,580 บาท

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »