ประกาศราคากลางงานวิจัย > ประกาศราคากลางงานวิจัย

ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 009-2561 งบแผ่นดิน อ.กนกกัญญา จำนวน 285,600 บาท

(1/1)

kanlaya:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยให้กับหมู่บ้านศาลาบัวบก ต.ท่าผา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  โดยได้รับอิทธิพลจากต้นทุนทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง  จังหวัดลำปาง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version