ประกาศราคากลางงานวิจัย

หัวข้อ

<< < (5/7) > >>

[1] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.05-2561 ดร.โศภิษฐพร จำนวน 282,600 บาท

[2] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 005-2561 งบแผ่นดิน ผศ.ธิติมา จำนวน 184,400 บาท

[3] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 004-2561 งบแผ่นดิน ดร.รวิภา จำนวน 282,600 บาท

[4] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.C0-2561 ผศ.กาญจนา ธีรฯ จำนวน 310,900 บาท

[5] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.C03-2561 ดร.จีราภรณ์ จำนวน 188,400 บาท

[6] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม. C02-2561 อ.ขจรศักดิ์ จำนวน 267,800 บาท

[7] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม. C01-2562 รศ.ดร.ไพฑูรย์ จำนวน 127,800 บาท

[8] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.B02-2561 อ.พิชญา จำนวน 495,000 บาท

[9] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.B03-2561 ดร.กรรณิการ์ จำนวน 254,000 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version