แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 12,080 บาท

152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและเก็บข้อมูลฯ 63,600 บาท

153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 20,000 บาท

154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15,960 บาท

155
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 50,000 บาท

156
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 8,000 บาท

157
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,490 บาท

158
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 26,000 บา

159
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 22,700 บาท

160
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 97,000 บาท

161
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท

162

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5,200 บาท

163
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,750 บาท

164
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท

165
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »