แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PRhom

หน้า: 1 2 »
1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ  2560   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บรรณกิจพริ้นติ้ง  เป็นเงิน  69,000.-  บาท

2
ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการ  (จ้างเหมารถตู้ และจ้างเหมาเรือ)  โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  บริษัทซาฟารีน  จำกัด  เป็นเงินทั้งสิ้น  78,600.-  (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

3
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม  โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นอกสถานที่ (9-11  มีนาคม  2561)  ณ  จังหวัดสุราษฎ์ธานี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัทหาดทอง (หาดใหญ่)  จำกัด  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า (สุราษฎร์ธานี)  เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.-  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

4
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกระบบ  Multifuntion  จำนวน  1  เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ห้างหุ่นส่วนจำกัด  ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส  เป็นเงินทั้งสิ้น  7,700.-  บาท

5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ่นส่วนจำกัด  เอส  เทคนิค  เซ็นเตอร์  เป็นเงินทั้งสิ้น  12,000.-  บาท

6
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านเอสธุรกิจการค้า  เป็นเงินทั้งสิ้น  36,000.-  บาท

7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัวดุ 1 รายการ  โดยวิธีเฉาพะเจาะจง  ร้านลำปาง  ก๊อบปี้พลัส  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,830.-  บาท

8
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำป้ายไวนิล  จำนวน  2  รายการ  โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  ร้านอาร์ตรูม  ปริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์  เป็นเงินทั้งสิ้น  6,625.-  บาท

9
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9  พร้อมขาตั้ง  โดยวิธีเฉพาะ  เจาะจง  ร้านอินแอนด์เอ้าท์  เป็นเงินทั้งสิ้น  10,700.-  บาท

10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ  1  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านลำปางก๊อบปี้ พลัส  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,500.-  บาท

11
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ  18  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ร้ายรัตนพันธ์  เป็นเงินทั้งสิ้น  32,660.-  บาท
 

12
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประชาสัมพันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลำปางบรรณกิจพริ้นติ้ง  เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000.-  บาท

13
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ  1  รายการ  ร้านลำปางก๊อบปี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,500.-  บาท

14
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่  30  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ร้าน อาร์ตรูม  ปริ้นท์  แอนด์ ดีไซน์  เป็นเงินทั้งสิ้น  78,150.-  บาท

15
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือ ครั้งที่  30  ร้านอินแอนด์เปาท์  เป็นเงินทั้งสิ้น  54,500.-  บาท

หน้า: 1 2 »