แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - PRhom

หน้า: 1 2 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
scan0030.pdf 766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ Mon May 21 15:49:57 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 03:49:57 pm
2. 8-03-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ.pdf 758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (จ้างเหมารถตู้ และจ้างเหมาเรือ) Thu Mar 8 16:21:51 2018 มีนาคม 08, 2018, 04:21:51 pm
8-03-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ.pdf 786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม โครงการศึกษาดูงานฯ Thu Mar 8 16:18:18 2018 มีนาคม 08, 2018, 04:18:18 pm
8-2-61 กระกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf 712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน Thu Feb 8 16:23:28 2018 กุมภาพันธ์ 08, 2018, 04:23:28 pm
8-2-61 สสม. ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf 707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย Thu Feb 8 14:31:58 2018 กุมภาพันธ์ 08, 2018, 02:31:58 pm
8-2-61 สสม. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ.pdf 646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Thu Feb 8 14:29:47 2018 กุมภาพันธ์ 08, 2018, 02:29:47 pm
6-02-61 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ.pdf 668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 1 รายการ Wed Feb 7 08:35:16 2018 กุมภาพันธ์ 07, 2018, 08:35:16 am
6-02-61 ประกาศชนะผู้เสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ.pdf 690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ Wed Feb 7 08:33:09 2018 กุมภาพันธ์ 07, 2018, 08:33:09 am
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำพระฉายาลักษณ์ ร.9 พร้อมขาตั้0001.pdf 644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 พร้อมขาตั้ง Mon Jan 29 13:39:54 2018 มกราคม 29, 2018, 01:39:54 pm
ประกาศซื้อวัสดุ 1 รายการ 55000001.pdf 709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 1 รายการ Mon Jan 29 13:38:10 2018 มกราคม 29, 2018, 01:38:10 pm
29-01-61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 18 รายการ 320001.pdf 666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 18 รายการ Mon Jan 29 13:36:25 2018 มกราคม 29, 2018, 01:36:25 pm
29-01-61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประชาสัมพันธ0001.pdf 639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประชาสัมพันธ์ Mon Jan 29 13:35:09 2018 มกราคม 29, 2018, 01:35:09 pm
7-12-60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 1 รายการ 5500001.pdf 819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 1 รายการ Mon Jan 29 13:31:37 2018 มกราคม 29, 2018, 01:31:37 pm
06-12-60 ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้าย ปชส.งานกีฬา เขลางค์นครเ0001.pdf 648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ Mon Jan 29 13:30:26 2018 มกราคม 29, 2018, 01:30:26 pm
06-12-60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้านปชส. กีฒามหาวิทยาล0001.pdf 655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือ Mon Jan 29 13:28:20 2018 มกราคม 29, 2018, 01:28:20 pm
หน้า: 1 2 »