ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 14:28:23 2020 กันยายน 02, 2020, 02:28:23 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 14:28:23 2020 กันยายน 02, 2020, 02:28:23 pm
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เป็นเงิน 12,160 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว พิมพ์นาม อานะสุข (ขายปลีก,ให้บริการ)