ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Feb 28 09:34:29 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019, 09:34:29 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 7 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Feb 28 09:34:29 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019, 09:34:29 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 13,360 บาท