ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: infinity-life ที่ Fri Aug 10 10:26:02 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:26:02 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ลำปางศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มหัวข้อโดย: infinity-life ที่ Fri Aug 10 10:26:02 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:26:02 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ลำปางศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 179,000 บาท