ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Sep 29 09:59:06 2020 กันยายน 29, 2020, 09:59:06 am

หัวข้อ: ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 15 รายการ 29,329 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Sep 29 09:59:06 2020 กันยายน 29, 2020, 09:59:06 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 15 รายการ 29,329 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม