ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อ

<< < (2/228) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

[2] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

[3] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

[4] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

[5] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

[6] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

[7] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

[8] จ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปี 65

[9] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงนิเทศนักศึกษา18,000 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version