ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อ

<< < (2/240) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)22 รายการ วงเงิน 18,513 บาท

[2] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ วงเงิน 15,500 บาท

[3] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)7 รายการ วงเงิน 9,780 บาท

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ 1 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 38,000 บาท

[5] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)13 รายการ วงเงิน 8,654 บาท

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 6 รายการ วงเงิน 25,900 บาท

[7] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ วงเงิน 5,000 บาท

[8] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)13 รายการ วงเงิน 10,949 บาท

[9] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมันฯ 1 รายการ วงเงิน 9,600 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version