ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Wed May 8 15:11:27 2019 พฤษภาคม 08, 2019, 03:11:27 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Wed May 8 15:11:27 2019 พฤษภาคม 08, 2019, 03:11:27 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินโครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คัน

เป็นเงิน 21,600 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)