ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: นางปุณยนชุ มณีวรรณ ที่ Mon May 27 14:57:56 2019 พฤษภาคม 27, 2019, 02:57:56 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G 58 รีม
เริ่มหัวข้อโดย: นางปุณยนชุ มณีวรรณ ที่ Mon May 27 14:57:56 2019 พฤษภาคม 27, 2019, 02:57:56 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G 58 รีม