ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

(1/1)

Soawanee:
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ  ทราย ดินดำ จำนวน 1 งาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version