ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1/1)

PRhom:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  3  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงินทั้งสิ้น  51,300.- 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version